KENT ARCHAEOLOGICAL SOCIETY  -- RESEARCH   Studying and sharing Kent's past      Homepage

Archaeologia Cantiana -  Vol. 134  2014

A History of the Ecclesiastical Courts of the Diocese of Canterbury, 1566-86, based on the
   Cause papers bound within the Volume MS.F.4.12. By Karen Rushton

Return to entry number and folio number introduction

Entry 57 f.131 verso – Exceptions, Tithes  - Transcription and Translation

Editorial Conventions
  
Each entry that has been selected for transcription is given with its entry number and folio number as well as the type of record and type of case. Directly following each transcription is a full translation of the entry, and the sections of entries that were originally in English are shown in italics in the translation. The transcription follows the original exactly in terms of spelling, punctuation and capitalisation. Also, capitalisation of certain words can be inconsistent or inaccurate but again it has been transcribed without corrections as not to do so would detract from the research value and would be wrongly influencing the record’s interpretation.
   All abbreviated words have been extended with the missing letters included in square brackets. Words and sentences that have been inserted later are indicated by a forward and backward slash to show where it has been inserted. In the same vein words that have been crossed out by the scribe are transcribed with a line running through them to illustrate the mistakes of the scribe and to try and remain true to the original. Where words have been seemingly joined together they are shown separately in the transcription apart from the occasions when the word ‘que’ has been added on the end of words to indicate ‘and’. Letters such as i and j and u, v, and n, which can often be indistinguishable from one another, are transcribed in the form they are written in rather than the letter they are supposed to represent when it is clear.
    In the translation Christian names have been anglicised but all surnames remain as in the original record. Correcting surnames to their modernised forms would not accurately reflect the meaning and is sometimes difficult to do, especially given the inconsistencies in the spelling of surnames, which is in itself a potentially interesting point. Similar to Christian names, all place names appear in the translation in their modern forms.

Transcription
In dei no[m]i[n]e amen, In quadam pu[ ]sa ca[usa] subtract[i]onis
deci[m]a[rum] sive alio[rum] iuriu[m] eccl[es]iastico[rum] que coram vobis
Venerabili viro m[agist]ro Thoma Lawse artiu[m] mag[ist]ro R[everendissi]mi
in chr[ist]o p[at]ris ac d[omi]ni d[omi]ni Matthei, p[er]missione di[vin]a
Cant[uariensis] Archip[iscop]i, totius anglie primat[is] et metropolitani
ad ca[usa]s eccl[es]iasticas in et p[er] tot[um] Civitatem et dio[ce]s[em] Cant[uariensem]
audiend[a], finiend[a], et determinand[a] Co[m]missario gen[er]ali
rite et l[egi]time aucthorizat[o] inter do[mi]n[u]m francisu[m] Rawson
cl[er]icum vicariu[m] vicarie eccl[es]ie p[ar]och[ial]is de hedcrone Cant[uariensis]
dio[ce]s[is] p[ar]tem agen[tem] et querelan[tem] ex una et Petru[m] Chittenden
de eadem, p[ar]tem ream pu[ ]sis et querelata[m] p[ar]te ex altera
aliqu[a]mdiu vertebatur vertiturq[ue] adhuc et pendet
indecisis rite et l[egi]time p[ro]ceden[s], Pars p[re]fati Petri
Chyttenden contra et adversus p[re]fatu[m] do[mi]n[u]m franciscu[m]
Rawson ac c[ontra] quemcu[m]q[ue] aliu[m] coram vobis in judicio p[ro]
eodem l[egi]time intervenien[tem], necnon c[ontra] et adversus quenda[m]
pu[ ]sam libellum p[er] p[ar]tem sive ex p[ar]te d[i]c[t]i francisci Rawson
licet p[er]peram ac null[o] in judicio oblat[um], vimq[ue] forma[m]
et effectum eiusd[em], ac totalem intenc[i]o[n]em d[i]c[t]i
francisci Rawson in eod[em] deduct[us], o[mn]ibus melioribus et
efficatioribus via modo et iuris forma quib[us] melius
aut efficatius de iure potuit aut potest, necnon
ad o[mn]em iuris effectu[m] exinde sequi valen[s] dicit
allegat, et in hiis script[is] in iure p[ro]ponit articulat[im]
p[ro]ut sequitur,

1. Inp[ri]mis vi[delicet] q[uo]d p[ar]s d[i]c[t]i francisci Rawson cl[er]ici ex deductis seu narratis
in dicto suo pu[ ]so libello, seu ex r[esp]onsionib[us] p[er]sonalib[us] p[re]d[icti] Petri
Chittenden eidem pu[ ]so libello fact[os], se invare aut co[m]modu[m]
aliq[ui]d exinde consequi seu sibi reportare de iure non potest
neq[ue] quovismodo debet, p[ro] eo vi[delicet] et ex eo q[uo]d p[re]fatus Petrus
Chyttenden mensib[us] Martii, Aprilis, Maii, Junii, Julii,
Augusti, Septembris, Octobris, Novembris, Decembris, Januarii
februarii et martii, Annis d[omi]ni 1569 et 1570 ia[m] p[re]terit[o],
eo[rum]ve mensiu[m] et a[n]no[rum] quoli[be]t uno sive aliquo, p[ro] o[mn]ibus et
singulis decimis petit[is] et libellat[is] cu[m] p[re]fat[o] d[omi]no francisco
Rawson composuit, easdemq[ue] decimas ab eodem d[omi]no francisco

f.131 recto
Rawson p[er] tot[o] et o[mn]e tempus in dict[o] suo pu[ ]so libello sp[ec]ificat[um]
et mentionat[um] conduxit et emit sub hec forma vi[delicet] The
said Peter Chittenden requestynge the said Fraunces
Rawson that he might compounde & go by greate w[i]th
hym for suche tythes as dyd ryse, growe & happen
in the said paryshe of hedcrone, Whereunto the said Fraunces
Rawson demaunded of hym the said Peter Chittenden how
manny acres of land he had in the said paryshe, The said
Chyttenden said, I have eight acres, Then said the
said Fraunces Rawson, pay me iid an acre as the
forreners do & I wyll aske no other tythes of you,
W[hi]ch the said Chittenden graunted to observe & so they
concluded \or at the least wyse the meanynge of the said Fraunc[es] Rawson was that nether he or his deputie woulde, or sholde have or demaunde anny other tythes of the said Peter Chittenden co[m]mynge or growinge on the said grounde the yeares and monthes lybellated/ seu p[er] alia verba eisdem in effectu consimilia
eundem effectu[m] i[m]portan[tia], p[ro]ut p[er] confessio[n]em p[ar]t[es] p[ri]cipalis
seu p[er] al[ia]s p[ro]bac[i]ones l[egi]timas in eventu huius litis
comp[ro]babitur. Ponit p[ar]s ista con[juncti]m divi[si]m ac de quoli[be]t
Et petit q[uo]d dictus d[omin]us franciscus Rawson r[esp]ondere
compellatur cuili[be]t p[ar]tic[u]le huius ar[ticu]li p[er] hoc verbum credit
vel non credit, si non r[esp]ondiderit directe, affirmative vel
negative,

2. It[em] q[uo]d p[re]fatus Petrus Chyttenden mensib[us] et Anno in libello pu[ ]so ex p[ar]te
d[i]c[t]i francisci Rawson oblat[o] sp[ec]ificat[is], seu saltem mensibus et
Anno p[er] eundem Petru[m] Chittenden, in r[esp]onsionibus suis eidem
pu[ ]so libello fact[is], confessat[is], Oct[o] acras terr[e] in d[i]c[t]a p[ar]ochia de
hedcrone in eius occupatione tantu[m] modo habuit, q[uo]dq[ue] h[uius]mo[d]i
poma anglice apples, q[uo]d idem Petrus Chittenden in d[i]c[t]is
suis r[esp]onsionibus fatebatur recepisse seu habuisse in d[i]c[t]a p[ar]ochia
de hedcrone, p[ro]veniebant[ur] et crescebant[ur] de et sup[er] dict[is] oct[o] acris
terr[e] in hedcrone, tunc in occupatione eiusd[em] Petri Chyttenden,
et non alibi in eadem p[ar]ochia, p[ro]ut p[er] p[ro]bac[i]ones l[egi]timas in eventu
huius litis comp[ro]babitur, Ponit ac petit ut supra,

3. It[em] q[uo]d p[re]no[m]i[n]atus Petrus Chyttenden, post et citra p[re]missa, de tempore
in tempus, duos denarios legalis monete anglie, pro quali[be]t
acra terr[e] p[re]d[icte] iuxta conventionem et composic[i]o[n]em al[ia]s inter
p[re]fatu[m] d[omi]n[u]m franciscu[m] Rawson, et eu[m] (ut p[re]fertur) habit[us] et
fact[us], p[re]no[m]i[n]at[o] d[omi]no francisco Rawson vicario de hedcrone p[re]d[icto],

f.132 verso
(seu saltem firmario deci[m]a[rum] ad d[i]c[t]am vicariam p[er]tinen[tium]) de consensu
et mandat[o] eiusd[em] francisci Rawson fideliter p[er]solvit et satisfecit,
quam quidem soluc[i]o[n]em ip[s]e p[re]fatus d[omi]n[u]s franciscus Rawson rat[us] et
grat[us] habuit et recepit, p[ro]ut p[er] confessionem p[ar]t[is] principalis seu p[er]
al[ia]s p[ro]bac[i]ones l[egi]timas in eventu huius litis comp[ro]babitur, Ponit
ac petit ut supra,

4 5. It[em] q[uo]d p[re]libatus d[omi]n[u]s franciscus Rawson fuit ac est Cant[uariensis] dio[ce]s[is], Et
eo p[re]textu v[est]re jurisdict[i]oni notorie subditus et subiectus, Ponit
ac petit ut supra,

5 6. It[em] q[uo]d p[re]missa o[mn]ia et singula fuerunt ac sunt vera, publica, notoria
manifesta, p[ar]iter, et famosa, Ac de et sup[er] eisdem labora[ve]ru[n]t
et in p[rese]nti laborant publica vox et fama, Vnde f[a]c[t]a fide de
iure in hac p[ar]te requisit[a] ad q[u]am faciend[um] iuxta iuris exigen[tiam]
p[ar]s d[i]c[t]i Petri Chittenden offert se p[ro]mpt[um] et parat[um] p[ro] loco
et tempore congrius et oportunis, Petitq[ue] p[ar]s eadem ius et
iusticia[m] sibi fieri et mi[ni]strari cu[m] effectu, dictu[s]q[ue]
Petru[s] Chittenden p[re]misso[rum] p[re]textu ab impetic[i]one seu ulterior[e]
vexac[i]one p[re]d[icti] d[omi]ni francisci Rawson quoad petita in suo pu[ ]so
libello dimitti et absolvi, et ip[s]um p[re]no[m]i[n]atu[m] d[omi]n[u]m franciscu[m]
Rawson in expensis l[egi]timis ex p[ar]te et p[er] p[ar]tem p[re]d[icti] Petri Chittenden
in hac pu[ ]sa c[aus]a fact[is] et fiend[is] de quo p[ro]testatur condempnari
ac condempnatu[r] ad debitam et effectualem soluc[i]o[n]em ear[un]dem l[egi]time
cogi et compelli p[er] vos et v[est]ram Sententia[m] diffinitiva[m] in hac
p[ar]te ferend[um], vlteriusq[ue] fieri, statui, decerni et declaravi in
p[re]missis et ea concesuen[ti] quibuscu[m]q[ue] q[uo]d iuras fuerit et ratio[n]is
que p[ro]ponit et fieri petit p[ar]s d[i]c[t]i Petri Chittenden con[juncti]m et divi[si]m
non arctans se ad o[mn]ia et singula p[re]missa p[ro]band[um], nec ad
onus sup[er]flue p[ro]bac[i]onis de quo p[ro]testatur, sed quat[e]nus in
p[re]missis p[ro]baverit, Eatenus in petit[is] obtineat iuris beneficio
in o[mn]ibus semp[er] salvo v[est]rum officiu[m] quat[e]nus oportebit humil[iter]
i[m]plorand[o], d[omi]ne judex an[ti]dicte,

4. It[em] q[uod] p[re]no[m]i[n]atus Petrus Chittenden post et citra p[re]missa, su[m]mam sufficientem
pecunie p[ro] eisdem decimis pu[ ]sis petit[is] et libellat[is] d[i]c[t]o francisco
Rawson, seu saltem eius firmario solvit et satisfecit, p[ro]ut p[er]
p[ro]bac[i]ones l[egi]timas in eventu huius lit[is] comp[ro]babit[ur], Ponit ac petit
ut supra,

Translation
In the name of God amen. In a certain cause of the withdrawing of tithes or of other ecclesiastical rights which is to be heard, defined and determined before us the venerable man master Thomas Lawse, master of arts of the most reverend father and lord in Christ of the lord Matthew, by divine permission, Archbishop of Canterbury, primate and metropolitan for the whole of England for ecclesiastical causes in and by the whole city and diocese of Canterbury, Commissary general duly and lawfully authorised. Proceeding between Lord Francis Rawson, clerk and vicar of the vicarage of the parish church of Headcorn of the diocese of Canterbury, plaintiff and Peter Chittenden of the same parish, defendant. For some time, it was and is pending hitherto and hangs undecided. The part of the aforesaid Peter Chyttenden against the aforesaid Lord Francis Rawson and against whosoever other lawfully coming before us in court for the same and also against a certain libel offered by the part or from the part of the said Francis Rawson, although wrongly and not in judgement. And furthermore, establishing the shape and effect of the same and the whole intention of the said Francis Rawson in the same, which he has been and is able to do all better and effectively by the method, mode and form of law, better or effectively by law. And also strongly following thence according to the effect of law, he says, alleges and in these words by law, articulately propounds as follows.

1. Firstly, namely that the part of the said Francis Rawson, clerk, from the deductions and narratives in the said libel or from the personal answers of the aforesaid Peter Chittenden made to the same libel, that by law he cannot nor in anyway ought to help himself or someone suitable thereafter, to be obeyed or to carry back to himself. For it and namely from it that the aforesaid Peter Chyttenden for the months of March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February and March in the years of the lord 1569 and 1570 now past, or for any one or some of their months or years, has arranged for all and singular tithes having been sought or sued with the said Lord Francis Rawson. And he assembled and procured the same tithes from the same Lord Francis Rawson for the whole time mentioned and specified in the said libel, in this form, namely The said Peter Chittenden requestynge the said Fraunces Rawson that he might compounde & go by greate with hym for suche tythes as dyd ryse, growe & happen in the said paryshe of Headcorn, Whereunto the said Fraunces Rawson demaunded of hym the said Peter Chittenden how mauny acres of land he had in the said paryshe, The said Chyttenden said, I have eight acres, Then the said Fraunces Rawson, pay me two pence an acre as the forreners do & I wyll aske no other tythes of you, Which the said Chittenden graunted to observe & so they concluded or at leastwyse the meanynge of the said Fraunces Rawson was that nether he or his deputie woulde, or sholde have a demaunde auny other tythes of the said Peter Chittenden commynge or groweinge on the said grounde the yeares and monthes lybellated, or through other words to the same in similar effect, introducing the same effect. In as much as it will be proved by the confession of the principle parts or by other lawful proofs in the event of this lawsuit. This part sues jointly, separately and concerning each one. And he seeks that the said Lord Francis Rawson be compelled to respond to any part of this article by his word whether he believes or does not believe it to be true or false, if he has not responded directly.

2. Item, that the said Peter Chyttenden for the months and year specified in the said libel offered from the part of the said Francis Rawson or at least for the months and year confessed by the same Peter Chittenden in the responses made by him to the same libel, he held eight acres of land in the said parish of Headcorn in such a way of his occupation, and that these are apples, in English apples, that the same Peter Chittenden in his said responses acknowledged to have received and held in the said parish of Headcorn, they were being grown and produced of and in the said eight acres of land in Headcorn, then in the occupation of the same Peter Chittenden and not elsewhere in the same parish, as he will be attested for lawful proofs in the event of this lawsuit. He seeks and produces as above.

3. Item, that the aforenamed Peter Chyttenden, after the aforesaid things, from time to time held and made two pence of legal money of England for any acre of the aforesaid land, according to the agreement and arrangement between the aforesaid Francis Rawson and himself (as aforementioned), faithfully paid in full and satisfied to the said Lord Francis Rawson, aforesaid vicar of Headcorn (or at least to the holder of tithes pertaining to the same vicarage) according to the agreement and order of the same Francis Rawson, as he the said Lord Francis Rawson, authoritative and agreeable, held and received a certain payment. Accordingly, he will be attested by the confession of the principal parts or by other lawful proofs in the event of this lawsuit. He seeks and produces as above.

5. Item, that the aforesaid Lord Francis Rawson was and is of the diocese of Canterbury, and by this pretext is subject to and falls under your jurisdiction. He produces and seeks as above.

6. Item, that all and singular aforementioned things were and are true, public, notorious, evident and famous. And a public voice and fame did circulate and in the present does circulate concerning the above same. Wherefore, having made faith as required by law in this regard, for which is to be made according to the requirement of law, the part of the said Peter Chittenden offers himself promptly and readily for an appropriate and opportune time and place. And this part seeks by the same, right and justice to be made and administered to him with effect. And the said Peter Chittenden, by the pretext of the aforementioned things, to be released and absolved from the hindrance or further vexation of the aforesaid Lord Francis Rawson as far as sought in his libel. And the aforesaid Lord Francis Rawson to be condemned for the lawful expenses made and arising from the part and by the part of the aforesaid Peter Chittenden in this cause, concerning which he protests. He is being condemned for the effectual payment owed of the same, to be lawfully forced and rebuked by you and your definitive sentence to be borne in this regard. And furthermore, to be made, established, decreed and declared in the aforementioned things and whatsoever that is following, that it will have been made of the law and of reason, which the part of the said Peter Chittenden proposes and seeks to be made jointly and separately. Not limiting himself to the proving of all and singular aforementioned things, nor to the all the superfluous proofs, concerning which he protests, but that he will have proved in the aforementioned things. So far he should prevail in matters sought by the benefit of law, always secure in all. Humbly imploring your office that it will be necessary, o Lord Judge.

4. Item, that the aforesaid Peter Chittenden, after the aforegoings, paid and satisfied a sufficient sum of money for the same tithes sought and libellated by the said Francis Rawson, or at least by a tenant of the same. Accordingly, it will be proved by lawful proofs in the event of this lawsuit. He seeks and produces as above.

Return to entry number and folio number introduction

For details about the advantages of membership of the Kent Archaeological Society   click here

Back the Contents page   To Arch. Cant. List    To Publications On-line     To Research Page    To Homepage

Kent Archaeological Society is a registered charity number 223382
© Kent Archaeological Society February 2014

This website is constructed by enthusiastic amateurs. Any errors noticed by other researchers will be to gratefully received so
 that we can amend our pages to give as accurate a record as possible. Please send details too research@kentarchaeology.org.uk